Alla nyheter

Delphi i Almedalen 2019

Även i år deltar Delphi på Almedalsveckan i Visby och håller i flera seminarier.  Nytt för i år är att vi kommer ha en egen seminariedag den 2 juli. Seminarierna är i vår egna trädgård på Kaskens gränd 4. Är du också på Gotland under veckan och vill boka in ett möte med oss? Välkommen att höra av dig till någon av våra representanter på plats.

Henrik Bengtsson, Partner
Emma Dansbo, Partner
Oskar Frankki, Partner
Christian Härdgård, Partner
Jonas Månsson, Counsel
Hanna Ericson, Senior Associate
John Neway Herrman, Senior Associate
Ängla Eklund, Associate 

Seminarium vi medverkar i:

Tisdag 2 juli, kl. 09.00-09.45 på Kaskens gränd 4

Entreprenadavtal för beställare
Merparten av alla byggentreprenader i Sverige utförs med de allmänna villkoren AB 04 eller ABT 06 som utgångspunkt. Vilka avtalsfrågor är särskilt viktiga för beställare av byggentreprenader?

Seminariet hålls av Oskar Frankki, Partner på Delphi.

 

Tisdag 2 juli, kl. 10.30-11.30 på Kaskens gränd 4

Ska offentlig upphandling lösa problematiken kring arbetslöshet och sysselsättning?

Vad är för- och nackdelar med att ställa sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar. Är det ens lämpligt med sysselsättningskrav och hur bör kraven i så fall utformas så att det inte påverkar konkurrensen negativt?

Seminariet hålls av Christian Härdgård, Partner på Delphi.

 

Tisdag 2 juli, kl. 12.00-13.00 på Kaskens gränd 4

Exploatering och cirkulär ekonomi – en hållbarhetsfråga och dess juridiska utmaningar

Hållbar hantering av massor och den legala inramningen vid exploaterings- och infrastrukturprojekt i vatten och vid förtätning av staden. Finns det legala hinder för en ökad återanvändning? Är det hållbart att utnyttja ändliga resurser som ersättning?

Medverkar på seminariet gör Jonas Månsson, Counsel på Delphi, Christian Härdgård, Partner på Delphi, Mats Åkesson, Regionchef på Sweco samt Maria Liberg Kristiansson, Regionchef på Sweco.

 

Tisdag 2 juli, kl. 13.30-14.15 på Kaskens gränd 4

AI och etiken – hur fungerar det i praktiken?

AI-tekniken utvecklas allt snabbare och den praktiska tillämpningen av den nya tekniken kan framstå som obegränsad. En allt viktigare fråga är dock vilka etiska regelverk som behövs för att säkerställa en säker, etisk och tillförlitlig AI. Hur ska dessa regler utvecklas och användas i praktiken?

Medverkar på seminariet gör Emma Dansbo, Partner på Delphi, Fredrik Heintz, expertmedlem i EU-kommissionens expertgrupp för AI (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence) samt Universitetslektor vid Linköpings Universitet, Anne Lidgard, Direktör Verksledningen på Vinnova, Matilda Kong, CEO och Partner på Ceretai samt Evelina Anttila, General Counsel på Peltarion AB.

 

Tisdag 2 juli, kl. 15.00-15.45 på Kaskens gränd 4

Hur navigerar jag som företag kring kraven på sociala medier när lagstiftaren städar upp på nätet?

Sociala medier har varit en viktig faktor för det demokratiska samtalet såväl som en viktig kommunikationskanal för organisationer och företag. Samtidigt intensifieras debatten om stärkta lagar och regler. Hur ska man tänka kring det digitala samtalet?

Medverkar på seminariet gör Henrik Bengtsson, Partner på Delphi, Ängla Eklund, Associate på Delphi och Christine Grahn Public Policy Manager, Facebook.

Schemat uppdateras löpande.


Relaterat innehåll