Jonas Månsson

Jonas Månsson

Malmö | Counsel / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 11

Mobiltelefon: +46 767 72 00 78

E-post: jonas.mansson@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Jonas Månsson har en bakgrund inom domstol och har förutom allmän domstol varit  verksam på såväl hovrätt som fastighets- och vattendomstol. Sedan 1998 arbetar Månsson företrädesvis med fastighets- och miljörätt samt med domstolsprocesser inom dessa rättsområden och har således 18 års erfarenhet härav. I dag arbetar Månsson bl.a. för stora jord- och skogsbruksägare med mark- och äganderättsfrågor samt med fastighetsbolag och offentliga företrädare och bistår dem med rådgivning inom såväl fastighetsrätt som miljörätt.

Jonas Månssons huvudinriktning på rådgivningen inom fastighetsrätt gäller framför allt nyttjanderättsfrågor,  fastighetsreglering, ledningsrätts och anläggningsfrågor, plan- och bygglovsprövning, expropriationer eller expropriationsliknande förfaranden samt ersättningsfrågor i anslutning till fastighetsrättsliga frågor. Inom miljörätten arbetar Månsson oftast med tillstånd för  att enverksamhet och miljöfarlig verksamhet, frågor av löpande miljörättslig karaktär, miljöskadefrågor, områdesskydd och ersättning kopplat till områdesskydd och miljöskador.


Kompetensområden


Resumé

Resumé


Relaterat innehåll