På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Jonas Månsson

Jonas Månsson

Malmö | Counsel / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 11

Mobiltelefon: +46 767 72 00 78

E-post: jonas.mansson@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Jonas Månsson har en bakgrund inom domstol och har förutom allmän domstol varit  verksam på såväl hovrätt som fastighets- och vattendomstol. Sedan 1998 arbetar Månsson företrädesvis med fastighets- och miljörätt samt med domstolsprocesser inom dessa rättsområden och har således 18 års erfarenhet härav. I dag arbetar Månsson bl.a. för stora jord- och skogsbruksägare med mark- och äganderättsfrågor samt med fastighetsbolag och offentliga företrädare och bistår dem med rådgivning inom såväl fastighetsrätt som miljörätt.

Jonas Månssons huvudinriktning på rådgivningen inom fastighetsrätt gäller framför allt nyttjanderättsfrågor,  fastighetsreglering, ledningsrätts och anläggningsfrågor, plan- och bygglovsprövning, expropriationer eller expropriationsliknande förfaranden samt ersättningsfrågor i anslutning till fastighetsrättsliga frågor. Inom miljörätten arbetar Månsson oftast med tillstånd för  att enverksamhet och miljöfarlig verksamhet, frågor av löpande miljörättslig karaktär, miljöskadefrågor, områdesskydd och ersättning kopplat till områdesskydd och miljöskador.


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet 1991


Erfarenhet

Senior Associate, Advokatfirman Delphi 2016-
Ramberg Advokater i Helsingborg 2014-2016
LRF Konsult Juridiska Byrån 1998-2014
Chefsjurist, Marknadsområde Syd inom LRF Konsult 2001-2007
Hovrättsassessor, Hovrätten för Övre Norrland


Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund


Relaterat innehåll