Alla nyheter

Konkurrensverket har godkänt EasyParks förvärv av Inteleon (SMS Park) utan åtaganden efter en Fas II-prövning

Den 23 mars 2020 godkände Konkurrensverket EasyPark AB:s förvärv av Inteleon Holding AB (SMS Park) efter en fas II-prövning. Koncentrationen var under tröskelvärdena för anmälningsplikt men kunde ändå prövas av myndigheten på grund av EasyParks ägares omsättning. Parterna ålades att lämna in en koncentrationsanmälan till Konkurrensverket i oktober 2019 efter klagomål från konkurrenter.

Konkurrensverkets pressmeddelande och beslut finns här.

Advokatfirman Delphi biträdde EasyPark.

Delphis team bestod av Elisabeth Eklund, Karin Roberts, Erik Ålander, Michael Juhlin, Henrik Bengtsson och Clara Jarbrand.