Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Välkommen till Delphi Data Protection Blog

Vi vill börja med att tacka för all den positiva respons som vi hittills har fått i samband med lanseringen av bloggen. Vi i Delphis TMT/IP-grupp följer utvecklingen på dataskyddsområdet noga. När idén väcktes att hitta ett sätt att dela med oss av våra reflektioner och samtidigt öppna upp för en di...

Läs mer


Utökade sanktioner från tillsynsmyndigheten

Den kanske mest ingripande förändringen till följd av Kommissionens förslag av den 25 januari 2012 till ny dataskyddsförordning (”förslaget”) är att de sanktioner som kan åläggas den som gör sig skyldig till överträdelser mot regleringingen sannolikt blir avsevärt strängare. Hittills har regleringen...

Läs mer


Christine hälsar välkommen

Av Christine Storr (Kirchberger) Mitt namn är Christine Kirchberger och jag är doktorand och lärare inom rättsinformatikpå Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om rättsinformation som verktyg, med fokus på sambandet mellan sökteknologi, rättskälleläran och...

Läs mer