Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Klassikerskyddet prövas i domstol

Den 10 mars 2021 inleddes huvudförhandling i Stockholms tingsrätt i målet mellan Svenska Akademien och Nordiska motståndsrörelsen (”NMR”) och webbsidan Nordfront. Bakgrunden till målet är att ett antal dikter återgivits i ett sammanhang, som enligt Svenska Akademiens advokat, är grovt kränkande och...

Läs merSäkerställ att besökaren kan återkalla sitt samtycke

ARTIKELSERIE OM COOKIES Artikel 5: I vår tidigare artikel om samtycke har vi konstaterat att ni behöver inhämta samtycke för att använda sådana cookies som inte är strikt nödvändiga. Den som ansvarar för användningen av cookies måste se till att samtycket kan återkallas lika enkelt som samtycket gav...

Läs mer”AI-agendan för Sverige” lanseras

Det statliga forskningsinstitutet RISE presenterade den 23 februari 2021 ett förslag till en ny AI-agenda för Sverige. Agendan har framarbetats av ett 50-tal representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn med syftet att accelerera de positiva effekterna av användning av artifi...

Läs mer


De första AI-specifika reglerna från EU är på väg

Bakgrund Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har under de senaste åren gått framåt i snabb takt. Det har skapats effektiva lösningar inom en mängd områden och AI-teknik är idag en central del av många människors vardag. AI är dock förknippat med rättsliga utmaningar. Samtidigt som AI-teknik...

Läs merVad är ”cookie walls”?

ARTIKELSERIE OM COOKIES Artikel 4: I de fall ni behöver inhämta samtycke för att använda cookies – exempelvis användning av cookies för marknadsföringsändamål – krävs att ett sådant samtycke är frivilligt. Vissa hemsidor försöker inhämta samtycke genom så kallade ”cookie walls”. En cookie wall inneb...

Läs merHur inhämtar vi samtycke för cookies?

ARTIKELSERIE OM COOKIES Artikel 3: Enligt 6 kap. 18 § Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) krävs samtycke när en organisation använder någon typ av teknik som inte är ”nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt”. Vad som avses med nödvändig...

Läs mer