Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Två viktiga nya avgöranden från EU-domstolen

EU-domstolen kom den 26 och 28 april med två nya viktiga avgöranden. Det första, C‑401/19 Polen mot parlamentet och rådet, rör det nya upphovsrättsdirektivet och plattformsansvar medan det andra, C-319/20 Meta Platforms Ireland Limited, tidigare Facebook Ireland Limited, mot Bundesverband der Verbra...

Läs mer


Best practices inom cybersäkerhet

Tidigare i år publicerade Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) och Incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (Cert-EU) ”Boost your organisation’s cyber resilience – Joint publication”. Publikationen innehåller best practices inom cybersäkerhet och riktar sig mot så...

Läs mer


Nya konsumentregler: Information om prissänkningar och erbjudanden

Den 1 juli 2022 införs en ny regel för hur företag ska informera om prissänkningar vid till exempel rea eller andra erbjudanden och kampanjer. Den nya regeln är ett resultat av EU:s satsning New Deal for Consumers och implementeringen av ett nytt EU-direktiv. Direktivet innehåller en mängd nya konsu...

Läs mer


Delphipodden – Säkerhetsskydd

Nu finns ett nytt avsnitt av Delphipodden ute i serien om teknikrelaterade frågor, denna gång diskuterar vi säkerhetsskydd! Men vad innebär egentligen säkerhetsskydd och hur påverkar reglerna om säkerhetsskydd transaktioner och avtal? Här kan du hitta fler avsnitt av Delphipodden.

Läs mer


Klarna åläggs en sanktionsavgift av IMY

Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) har granskat hur Klarna Bank AB (”Klarna”) informerar om hur de behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) på sin hemsida. I sitt beslut konstaterar IMY att Klarna har brustit i behandlingen och utfärdar därför en administrativ sanktionsavgi...

Läs mer


Propositionen till nya konsumentreglerna nu här

Den 22 mars publicerade Finansdepartementet propositionen ”Ett moderniserat konsumentskydd” som innebär många viktiga nyheter för alla företag som säljer till konsumenter. Propositionen var väntad och som vi tidigare skrivit om här på bloggen bygger den på ett av EUs reformpaket ”A new deal for cons...

Läs merRisk för diskriminering vid användandet av AI

I takt med den tekniska utvecklingen och det ökade användandet av artificiell intelligens (”AI”), har det förts diskussioner om hur användning av AI-teknik riskerar att leda till diskriminering. I december 2021 släpptes en FN-rapport om hur AI-teknik särskilt påverkar personer med funktionsnedsättni...

Läs mer


NOYB fortsätter sin granskning av cookiebanners

Under 2021 skickade Max Schrems organisation Non of Your Business ”Noyb” 560 klagomål till företag i 33 olika länder inom EU/EES. Noyb fortsätter nu granskningen i en andra omgång och har under mars 2022 skickat ut ytterligare 270 informella klagomål till hemsideägare som använder felaktiga cookieba...

Läs mer