Alla nyheter

Delphi utser två nya partners i Stockholm

Advokatfirman Delphi är glada att meddela att två nya partners har valts in på Stockholmskontoret. Sandra Broneus anslöt till byrån den 1 september 2023 och Karin Roberts tillträder som partner den 1 januari 2024.

Sandra Broneus är specialiserad inom aktiemarknadsrätt, värdepappersrätt, publik M&A samt bolagsrätt och kommer senast från motsvarande roll på Hammarskiöld. Sandra har lång erfarenhet av rådgivning, för såväl svenska som utländska klienter, vid bland annat börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, transaktioner och bolagsstyrning. Sandra är även vetenskapligt verksam vid Uppsala universitet där hon undervisar i aktiemarknadsrätt med fokus på börsnoteringar. Sandra har även skrivit böcker samt artiklar om marknadsmissbruk, närståendetransaktioner på aktiemarknaden samt offentliga uppköpserbjudanden.

– Jag är väldigt glad över att ansluta till Delphi. Delphi ligger i framkant inom flera verksamhetsområden och är en oerhört modern byrå med ett fantastiskt varumärke. Mitt fokusområde kommer fortsättningsvis vara aktiemarknadsrätt och jag är övertygad om att det strategiska arbetet som påbörjats av mina partnerkollegor i just min verksamhetsgrupp kommer resultera i att Delphi är det mest självklara alternativet för svenska och utländska klienter som behöver bolags- och börsrättslig rådgivning. Jag känner stor entusiasm av att bli en del av detta gäng, säger Sandra Broneus.

Karin Roberts är specialiserad inom konkurrensrätt och regulatoriska frågor. Hon arbetar även med frågor om investeringar ur ett säkerhetsjuridiskt perspektiv. Karin har en lång och bred erfarenhet av komplexa regulatoriska frågeställningar och konkurrensrättsliga utredningar inklusive förvärvskontroll, otillåtna samarbeten och missbruk av dominerande ställning. Karin bistår regelbundet klienter i samband med investeringar och förvärv, i konkurrensrättsliga utredningar, med råd till företag med en dominerande ställning och compliancefrågor. Karin är även ansvarig för Stockholmskontorets CSR-arbete. Delphi har ett strukturerat CSR-arbete med fokus på att motverka utanförskap i vår närmiljö.

– Jag ser mycket fram emot att växa tillsammans med Delphi i min nya roll. Att arbeta som advokat i en utvecklade tid och miljö är väldigt stimulerande och givande. Delphi är en fantastisk arbetsplats med trevliga, hängivna och oerhört duktiga kollegor. Delphi har även många medarbetare som gläds åt att ta ett socialt ansvar, vilket gör det extra givande att dessutom ansvara för byråns CSR-arbete, säger Karin Roberts.

Sandra Broneus anslöt till byrån den 1 september 2023 och Karin Roberts tillträder som partner den 1 januari 2024.

– Det är med glädje vi välkomnar Sandra till Delphi. Hon kommer vara en viktig del i vårt fortsatta arbete att expandera byrån och vår transaktionsgrupp. Vi är också mycket glada att välkomna Karin in i partnerkretsen. Invalet är ett kvitto på vår fortsatta satsning inom konkurrensrätt och regulatoriska frågor, där Karin spelar en viktig roll, säger Stefan Erhag, Executive Partner på Delphi.