Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Dataskyddsförordningen – Summer Recap

Med hopp om att ni alla har haft en härlig sommar vill vi på Delphi Data Protection Blog hälsa er välkomna till en ny bloggsäsong tillsammans med oss. Vi vill inleda med att ge er en kort sammanfattning av vad som hänt med dataskyddsförordningen under sommaren och en försmak på vad vi kan vänta oss...

Läs mer


Dataskyddsreformen: det tyska perspektivet

Av Christine Storr (Kirchberger) Eftersom dataskyddsreformen egentligen ligger hos Rådet just nu, kan det vara intressant att se hur situationen ser ut i andra EU medlemsländer. Den tyska IT-nyhetssajten heise online rapporterade nyligen att den tyska regeringen vill avvakta med ett godkännande av f...

Läs mer


Vad är en data protection ”hack day”?

Av Christine Storr (Kirchberger) Den tyska tidningen FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) organiserade nyligen en data protection ”hack day” där olika medieföretag skickade varsin journalist, designer och programmerare som under 29 timmar skulle utveckla en prototyp för en ny journalistisk form. Dag...

Läs merDataskyddsförordningen – ”still on track”!

Rådet överens om en delvis generell strategi avseende förslaget till dataskyddsförordning Den 5-6 juni hölls ett möte i Rådet, där diskussioner bland annat fördes om förslaget till dataskyddsförordning. Med ett tidigare upprättat dokument (från det grekiska ordförandeskapet) som underlag nådde Rådet...

Läs mer


Europeiska datatillsynsmannen uppmanar Rådet att skynda på

Av Christine Storr (Kirchberger) Den Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har nyligen uppmanat Rådet att fortsätta lagstiftningsprocessen tillsammans med Europaparlamentet, helst före utgången av 2014. EDPS understryker att dataskyddsreformen är mycket viktigt för att skydda rättigheterna enligt Art...

Läs mer


The impact of the Costeja ruling on Internet services

In a judgment with far-reaching consequences for the Internet industry in general and search engines in particular the CJEU on May 13, 2014 in the Costeja case (C 131-12) concluded that search engines are regarded as ‘data controllers’ under the Data Protection Directive and that they are not exem...

Läs mer


Costeja-målets inverkan på internettjänster

Den 13 maj 2014, meddelade EU-domstolen dom i målet Costeja (C 131-12), en dom med långtgående konsekvenser för hela internetindustrin och framförallt för sökmotorer. I domen konstaterade domstolen att sökmotorer ska ses som personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsdirektivet och inte ska omfattas a...

Läs mer


Nytt informationsblad från Datainspektionen om molntjänster & PUL

Datainspektionen har publicerat ett nytt informationsblad på temat ”molntjänster och PUL”, denna gång med fokus kring användning av molntjänster i skolverksamhet: ”Personuppgifter och molntjänster i skolan”. Barns personuppgifter måste hanteras med försiktighet och i skolverksamhet är det därför sär...

Läs mer


Hur mycket data lämnar vi egentligen efter oss?

Av Christine Storr (Kirchberger) I samband med den senaste utveckligen inom dataskydd och datalagring , är de experiment som genomförts av en schweizisk och två danska politiker mycket intressanta. I Schweiz bad en riksdagsledamot – Balthasar Glättli – sin teleoperatör om all kommunikationsdata som...

Läs mer