Delphi Tech Blog

Delphi Tech BlogNy ordförande – ”Chair(wo)man” för Artikel 29-gruppen

I torsdags den 27 februari publicerade den franska dataskyddsmyndigheten ”CNiL” ett pressmeddelande med nyheten att CNiL:s ordförande Isabelle Falque-Pierrotin nu även har blivit vald till ordförande för den så kallade ”Artikel 29-gruppen”. Artikel 29-gruppen är en arbetsgrupp som har inrättats enli...

Läs mer


Veckans förordningsbegrepp: genetiska uppgifter

Nu är det återigen dags för ett inlägg på temat ”veckans förordningsbegrepp”! I detta inlägg tar vi upp det nya begreppet ”genetiska uppgifter – genetic data”. Begreppet är nyintroducerat i och med Kommissionens förslag till förordning. ”Genetiska uppgifter” definieras som följer i artikel 4 (”Defin...

Läs mer


Inbyggt integritetsskydd – ”privacy by design”

Artikel 23 i Kommissionens förslag till dataskyddsförordning föreskriver att den personuppgiftsansvarige ska, både vid tidpunkten för fastställandet av en behandlingsmetod och vid tidpunkten för själva behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och förfaranden på ett såda...

Läs mer


Veckans förordningsbegrepp: pseudonyma uppgifter

Som en fortsättning på temat ”veckans förordningsbegrepp”, tar vi i detta inlägg upp ytterligare ett nytt begrepp som introducerats i och med framtagandet av en ny dataskyddsförordning. Veckans begrepp är ”pseudonyma uppgifter – pseudonymous data”. Begreppet finns inte med i Kommissionens förslag ti...

Läs mer


Få din åsikt om personlig integritet hörd

Av Christine Storr (Kirchberger) I samband med EU-projektet RESPECT (Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies) genomförs just nu en enkät inom hela EU med syftet att ta reda på medborgarnas åsikter och perspektiv på personlig integritet och övervakning. Res...

Läs mer


PTS genomför granskning av webbplatsers hantering av kakor (cookies)

Den 11 februari 2014 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att den kommer att inleda en granskning av hur ett urval av webbplatser hanterar kakor (cookies). De webbplatser som omfattas är sådana som har ett större antal besökare, såsom webbplatser tillhörande sociala medier, myndigheter och nyhets...

Läs merKommerskollegium presenterar intressant studie om dataöverföringar

Lagom till Data Protection Day förra veckan presenterade Kommerskollegium en intressant studie – ”No Transfer No Trade – the Importance of Cross-Border Data Transfers for Companies Based in Sweden”. Som rubriken antyder handlar studien just om vikten av dataöverföringar för en fungerande handel. Ell...

Läs mer


Right to be forgotten – rätten att bli bortglömd # 2

Av Christine Storr (Kirchberger) Förra veckan publicerades del 1 av detta inlägg som handlar om en av grundtankarna med KOM-förslaget till en ny dataskyddsförordning, “rätten att bli bortglömd” – right to be forgotten. I del 1 fokuserade jag på att beskriva själva grundidén och lagregleringen. I det...

Läs mer