Delphi Tech Blog

Juridiska nyheter och uppdateringar inom teknikvärlden

Välkommen till Delphi Tech Blog! Här delar vi med oss av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer. Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.


 
Delphipodden – Gaming- och spelbranschen

Nu finns ett nytt avsnitt av Delphipodden ute på temat gaming- och spelbranschen! Vi diskuterar hur gaming- och spelbranschen ser ut i Sverige, vilka juridiska fallgropar som finns för tillverkare och distributörer av spel, vad man bör tänka på vid distribution av spel på flera marknader och mycket...

Läs mer


Förslag till EU-förordning om IT-solidaritet

Det blir allt mer vanligt med cyberattacker mot myndigheter och olika typer av verksamheter. Under år 2022 ökade antalet cyberattacker globalt med 38 procent jämfört med 2021. De mest utsatta var statliga och militära verksamheter som i snitt hade 1 440 attacker per verksamhet och vecka. I april i å...

Läs mer


EU-kommissionen antar EU-U.S Privacy Data Framework

EU-kommissionen har idag, 10 juli, gått ut med ett pressmeddelande om att man antagit det nya ramverket ”EU-U.S Data Privacy Framework”. Detta innebär att kommissionen beslutar, i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, att USA har en adekvat skyddsnivå, jämförbar med den i EU, för personuppgifter som öve...

Läs merAI-förordningen tar sig igenom EU-parlamentet

Förslaget till AI-förordning, eller AI Act, har idag den 14 juni godkänts av Europaparlamentet. Vi på Delphi har följt förslaget noga och skrivit om det flera gånger, bland annat här, här och här. Det var en tydlig majoritet, 499, av ledamöterna som röstade ja till förslaget. Endast 28 röstade emot...

Läs merAI-frågan är fortsatt en het potatis

Olika AI-lösningar får fortsatt stor uppmärksamhet och möts ofta av blandade känslor. Det som många dock verkar vara eniga om är att införandet av en reglering avseende AI är av högsta prioritet och behöver hanteras brådskande. Detta samtidigt som den konstanta utvecklingen ställer nya krav, vilket...

Läs merDelphipodden – Digital Markets Act

Nytt avsnitt ute! Denna gång diskuterar vi den nya EU-förordningen Digital Markets Act. Vad är Digital Markets Act och vilka aktörer träffas av förordningen? Vad är skillnaden mellan artikel 102 om missbruk av dominerade ställning i EUF-fördraget och Digital Markets Act? Hur utses så kallade grindva...

Läs mer


EDPB antar riktlinjer för vilseledande design i sociala medier

Den 6 mars 2023 publicerade Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) uppdaterade och slutligt antagna riktlinjer för vilseledande designmönster i sociala medieplattformars gränssnitt. Vilseledande designmönster definieras i riktlinjerna som användargränssnitt som utformas i syfte att påverka en plattfo...

Läs mer