Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Vilken information måste ni lämna till besökare om cookies?

ARTIKELSERIE OM COOKIES Artikel 2: I föregående artikel om cookies har vi konstaterat vad som utgör en cookie och vilka regler som gäller för användning av cookies. Om ni använder cookies på er hemsida, app eller liknande måste besökarna få information om vilka cookies ni använder samt hur ni använd...

Läs mer