Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Delphipodden – Blockchain, NFT:er och kryptotillgångar

Nu finns ett nytt avsnitt av Delphipodden ute i serien om teknikrelaterade frågor, denna gång diskuterar vi blockchain, NFT:er och kryptotillgångar! Men vad innebär egentligen dessa begrepp och vilka juridiska frågor aktualiseras egentligen vid användning av blockchain-teknik och vid handel med kryp...

Läs merDe nya sanktionerna – så påverkas handeln med tekniska produkter

Med anledning av Rysslands invasion av och den efterkommande händelseutvecklingen i Ukraina den senaste veckan finns anledning att kort beröra hur export och handel av teknik och tekniska produkter påverkas av senare tids sanktionsbeslut. De sanktioner som EU införde mot Ryssland i fredags (den 25 f...

Läs mer


Statistik om IMY:s tillsyn under 2021

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) berättar i årsredovisningen för 2021 om sitt tillsynsarbete under det gångna året och om myndighetens övergripande strategi. Det framgår bl.a. att tillsynsverksamheten huvudsakligen baseras på klagomål från enskilda och i mindre utsträckning på IMY:s egna initiativ...

Läs mer


Nytt förslag till europeisk Data Act

Den 23 februari 2022 publicerade EU-kommissionen förslaget till EU:s Data Act. Förslaget är en del av EU-kommissionens datastrategi och syftet med förslaget är att säkerställa en rättvis värdeallokering av data mellan olika aktörer, samt att främja tillgång till och användning av data. Att säkerstäl...

Läs merNya konsumentköplagen – ytterligare ett steg i lagstiftningsarbetet

Nästa steg i lagstiftningsarbetet mot en ny konsumentköplag genomfördes den 18 januari 2022 då regeringen överlämnade propositionen 2021/22:85 till riksdagen med förslag på en ny konsumentköplag. Propositionen genomför EU-direktiven om försäljning av varor och om tillhandahållande av digitalt innehå...

Läs mer


Delphipodden: Nytt avsnitt om cybersäkerhet

Du har väl inte missat att det kom ett nytt av Delphipodden i vår serie om teknikrelaterade frågor precis före jul? I avsnittet diskuteras det mycket högrelevanta ämnet cybersäkerhet, och vi är väldigt glada att Mats Malmberg som är Head of Information Security & GRC Consulting på Sentor Securit...

Läs merNya konsumentköplagen – en update

I november publicerades lagrådsremissen till den nya konsumentköplagen. Lagstiftningsarbetet har dragit ut på tiden och den nya lagen föreslås träda i kraft den första mars 2022 istället för vid årsskiftet. Det ger alla företag som säljer till konsumenter en något längre tid att förbereda sig, men v...

Läs mer