Christina Hellström

Christina Hellström

Malmö | Senior Associate

Direkttelefon: +46 40 660 79 48

Mobiltelefon: +46 767 77 52 20

E-post: christina.hellstrom@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Christina Hellström har arbetat med plan- och byggfrågor och miljörätt sedan 2006. Christinas inriktning är främst mot planläggning, bygglov och förhandsbesked samt tillstånds- och tillsynsfrågor inom vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet och infrastruktur. Med sin bakgrund har Christina en bred erfarenhet av både myndigheters och domstolars arbete med miljö- och plan- och byggfrågor.