Göran M. Karlsson

Göran M. Karlsson

Linköping / Norrköping | Senior Advisor / Advokat

Direkttelefon: +46 13 35 62 03

Mobiltelefon: +46 709 25 26 34

E-post: goran.karlsson@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Advokat Göran M. Karlsson har efter tingsnotariemeritering vid Falu tingsrätt oavbrutet arbetat med affärsjuridiska frågor på advokatbyrå sedan år 1985. Hans verksamhet har inneburit biträde med bolagsrättsliga frågor såsom emissioner, omstruktureringar, konsortialavtal, bolagsordningsfrågor, organisation av bolagsstämmor och styrelsearbete mm. En stor del av verksamheten har också bestått i biträde vid bolagsförsäljningar och bolagsförvärv, corporate finance-frågor mm. Han har också innehaft ett antal styrelseuppdrag i industriföretag, handelsföretag och fastighetsbolag samt i Advokatfirman Delphi.

Genom mångårigt löpande arbete för industriföretag och handelsföretag har Göran M. Karlsson också stor erfarenhet av de affärsavtal, t ex allmänna leveransvillkor och allmänna inköpsvillkor, som förekommer inom industri och handel. Han är permanent rådgivare till ett antal sådana företag inom denna typ av frågor.

Sedan mer än tio år har Göran M. Karlsson haft ett mycket stort antal uppdrag från bolag inom den kommunala sektorn och har omfattande kunskap och erfarenhet av de speciella regler och förutsättningar som gäller för sådana verksamheter. Även dessa uppdrag har i stor omfattning gällt kommersiella och bolagsrättsliga frågor men också anknytande frågor som kommunal kompetens, statsstöd, konkurrensfrågor och viss utsträckning offentlig upphandling. I övrigt består klientkretsen av allt från små konsultbolag upp till stora familjeägda verksamheter med miljardomsättning och svenska och utländska multinationella börsnoterade företag.


Resumé

Resumé