På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Joel Fingal

Joel Fingal

Göteborg | Specialist Counsel / Advokat

Direkttelefon: +46 31 10 72 22

Mobiltelefon: +46 767 72 00 72

E-post: joel.fingal@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Joel Fingal är specialist inom offentlig upphandling och har mer än tio års erfarenhet av upphandlingsfrågor ur olika perspektiv. Joel biträder såväl upphandlande myndigheter som upphandlande enheter och leverantörer i alla olika faser av upphandlingsprocessen, t.ex. rådgivning i inför offentliga upphandlingar, upprättande av förfrågningsunderlag, upprättande av anbud och biträde vid utformning av frågor och svar under anbudstiden. Joel biträder också klienter i överprövningsmål. Erfarenheten som advokat samt från arbete på beställarsidan har gett Joel god insikt i de affärsmässiga och legala överväganden som krävs när det offentliga och det privata gör affärer med varandra. Därutöver har det medfört stor erfarenhet och vana av frågor inom närliggande rättsområden såsom offentlighet och sekretess, kommunalrätt, kommunal konkurrensrätt, förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.


Resumé

Resumé

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet 2009
University of Glasgow 2008
University of North Carolina Wilmington 2007


Erfarenhet

Specialist Counsel, Delphi 2019-
Bolagsjurist, Akademiska Hus AB 2017-2019
Inköpsansvarig, Älvstranden Utveckling AB 2014-2017
Biträdande jurist, MAQS Advokatbyrå 2009-2014


Relaterat innehåll