Simon Hartman

Simon Hartman

Göteborg | Associate

Direkttelefon: +46 31 10 72 26

Mobiltelefon: +46 709 25 26 47

E-post: simon.hartman@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut

Word


Om

Om

Simon är specialiserad på tvistelösning och entreprenadrätt. Han biträder advokatbyråns kunder i rättsliga processer inför allmän domstol såväl som inför skiljenämnd inom samtliga rättsområden. Inom rättsområdet entreprenad bistår han vid entreprenadens samtliga faser, från upphandling och upprättande av avtal till genomförande och tvistelösning.

Han har tidigare erfarenhet av bland annat tingstjänstgöring, arbete på annan advokatbyrå och arbete på en Brysselbaserad lobbyorganisation.


Resumé

Resumé


Relaterat innehåll