Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Delphipodden: Nytt avsnitt om cybersäkerhet

Du har väl inte missat att det kom ett nytt av Delphipodden i vår serie om teknikrelaterade frågor precis före jul? I avsnittet diskuteras det mycket högrelevanta ämnet cybersäkerhet, och vi är väldigt glada att Mats Malmberg som är Head of Information Security & GRC Consulting på Sentor Securit...

Läs mer


Ny EDPB-vägledning om vad som utgör tredjelandsöverföringar

EU-domstolens dom i Schrems II-målet utgjorde en tydlig påminnelse om att skyddet för personuppgifter måste hålla en tillräckligt hög nivå vid överföring av personuppgifter till tredje land. I kölvattnet av domen antog den Europeiska Dataskyddsstyrelsen (”EDPB”) nya rekommendationer om åtgärder som...

Läs mer


Delphipodden: Nytt avsnitt om API:er

Nu finns ett nytt avsnitt av Delphipodden ute i serien om teknikrelaterade frågor, denna gång diskuterar vi API:er! Men vad är ett API och vilka juridiska frågor blir viktiga att tänka på vid användningen och tillhandahållandet av API:er? Lyssna (och titta!) direkt i spelaren nedan eller via andra p...

Läs mer


Nyheter och förändringar i säkerhetsskyddslagen har röstats igenom

Onsdagen den 27 oktober 2021 röstade riksdagen igenom ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att stärka skyddet för Sverige säkerhet. På Delphi Tech Blog har vi tidigare redogjort för den lagrådsremiss som kom tidigare i år. Ett urval av de nyheter som nu röstats igenom är följande: • S...

Läs mer


Vad är Non-fungible tokens?

Inledning Få kan ha undgått blockchain-trenden som bara synes växa i popularitet. Det kanske mest kända exemplet som bygger på blockchain-teknik är kryptovalutan Bitcoin som i skrivande stund värderas till drygt 400 000 SEK per enhet. 2014 introducerades Non-fungible tokens (NFT:s) som också bygger...

Läs mer


Tekniska och organisatoriska åtgärder enligt GDPR

Att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtas för att uppfylla kraven enligt GDPR upprepas genomgående i förordningen, men vad innebär de kraven i praktiken? Nedan behandlas vad olika tillsynsmyndigheter samt EU:s byrå för nätverks-och informationssäkerhet (ENISA) har uttryckt om vad...

Läs mer


IMY:s beslut i 1177-ärendet – en analys

Bakgrund Den 7 juni 2021 meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) beslut i flera ärenden med anledning av granskningen av den så kallade ”1177-incidenten”. Delphi har tidigare rapporterat om ärendet och besluten, och i detta inlägg följer en mer detaljerad analys. Granskningen inleddes den 18...

Läs mer
IMY fattar beslut i 1177-ärendet

I förra veckan, den 8 juni 2021, meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) flera beslut efter sin granskning av det så kallade ”1177-ärendet”. Utredningen inleddes efter en incident under 2019 då det i media avslöjades att en mängd inspelade samtal till sjukvårdsrådgivningen 1177 legat tillgäng...

Läs mer