Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Avgörande från EU-domstolen i Schrems II väntas den 16 juli

Nyligen offentliggjordes det att domen i det uppmärksammade Schrems II-målet kommer meddelas av EU-domstolen den 16 juli. Delphi Tech Blog har tidigare diskuterat målet i samband med generaladvokatens förslag till avgörande som kom i december 2019. Målet rör viktiga frågor om möjligheterna att föra...

Läs mer


Replik på eSams uttalanden om ”röjande-begreppet” enligt OSL

eSam är ett program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, SKR (tidigare Sveriges kommuner och landsting, SKL). eSam har sedan tidigare publicerat vägledande uttalanden och rekommendationer avseende bl.a. myndigheters användning av molntjänster och risken för att sekret...

Läs mer


GDPR – Tekniska utmaningar

I maj är det två år sedan GDPR trädde i kraft och den här artikeln är ett försök att sammanfatta status och de utmaningar som i vissa fall ännu inte hanterats. När jag talar med personer om GDPR så har de flesta en mycket negativ syn på lagen. Jag brukar då fråga mer i detalj om varför den ses som n...

Läs mer


Viktigt att tänka på vid tillämpning av PSD2 och GDPR

Under 2019 införlivades det andra betaltjänstdirektivet (”PSD2”) i svensk rätt vilket bland annat medförde ett krav på banker att tillgängliggöra kunders betalkontoinformation till leverantörer av kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster. En fråga som uppkommit i samband med direk...

Läs mer


Datainspektionens arbete i vår

Vad händer hos Datainspektionen? Självklart har även Datainspektionen kommit med utlåtanden kring personuppgiftsbehandling och Covid-19. Men visst känns det skönt att ibland läsa om annat? Dessutom finns det de som hävdar att det t.o.m. är nödvändigt att koppla bort det som händer i världen just nu...

Läs mer