Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog

Här på Delphi Tech Blog delar våra jurister med sig av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer.

Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.

Vi håller dig uppdaterad om senaste nytt på området. Välkommen hit!


 


Data Protection Day 2014

Idag, den 28 januari, är det Data Protection Day – ”Dataskyddsdagen”. Att dagen infaller detta datum grundar sig i att Europarådets Dataskyddskonvention antogs just den 28 januari 1981 – det var också Europarådet som utnämnde dagen till Data Protection Day. Från början var dagen ett pedagogiskt init...

Läs mer


Right to be forgotten – rätten att bli bortglömd # 1

Av Christine Storr (Kirchberger) En av grundtankarna med KOM-förslaget till en ny dataskyddsförordning är “rätten att bli bortglömd” – right to be forgotten. Rätten nämns uttryckligen i Artikel 17 i förslaget och i skälen 53–55. Vad betyder egentligen denna rätt och hur enkelt kan rätten implementer...

Läs merChristine Kirchberger intervjuas i SvD om dataskyddsförordningen

I en artikel publicerad på SvD Näringsliv igår intervjuas Christine om förslaget till ny dataskyddsförordning. Mer intressant läsning om bland annat den lobbyism som vi nämnde i fredagens inlägg och som bedrivs i anledning av förslaget, samt vilken betydelse en förordning skulle få ur ett svenskt pe...

Läs merVeckans förordningsbegrepp: biometriska uppgifter

Förslaget till förordning innehåller en rad intressanta definitioner och begrepp. Vissa av definitionerna har övertagits från dataskyddsdirektivet och motsvarar vad som redan gäller enligt vår nuvarande reglering, medan vissa har tillkommit, ändrats eller kompletterats med ytterligare element. Framö...

Läs mer


Vad är det egentligen vi väntar på?

Snart har två år gått sedan Kommissionen presenterade förslaget till dataskyddsförordning. Sedan dess har förslaget diskuterats och bearbetats intensivt av EU:s lagstiftande organ och många har tyckt till om dess innehåll och presenterat förslag till ändringar. I år ser vi med särskilt intresse fram...

Läs mer


Binding Corporate Rules #2 – Krav på företagsreglernas innehåll

I vårt tidigare inlägg på detta tema nämnde vi att s.k. binding corporate rules, eller bindande företagsregler föreslås införas som ett självständigt undantag från förbudet mot överföring av personuppgifter till länder utanför EES-området (”tredje land”) som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgi...

Läs mer


Nya strategier från EU-kommissionen om dataöverföring till USA

Mot bakgrund av den senaste tidens avslöjanden om den amerikanska underrättelsetjänstens storskaliga datainsamlingar, presenterade kommissionen igår ett antal åtgärder som behöver vidtas för att återupprätta förtroendet för dataflöden mellan EU och USA. Åtgärderna presenteras i form av dels ett stra...

Läs merUtökade skyldigheter att rapportera till tillsynsmyndigheten

Kommissionens förslag till ny dataskyddsförordning (”förslaget”) innehåller utökade skyldigheter för personuppgiftsansvariga att rapportera personuppgiftsbrott till tillsynsmyndigheten. Ett personuppgiftsbrott definieras som ett säkerhetsbrott som leder till förstöring, förlust eller ändring av uppg...

Läs mer