Delphi Tech Blog

Juridiska nyheter och uppdateringar inom teknikvärlden

Välkommen till Delphi Tech Blog! Här delar vi med oss av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer. Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.


 


Veckans förordningsbegrepp: genetiska uppgifter

Nu är det återigen dags för ett inlägg på temat ”veckans förordningsbegrepp”! I detta inlägg tar vi upp det nya begreppet ”genetiska uppgifter – genetic data”. Begreppet är nyintroducerat i och med Kommissionens förslag till förordning. ”Genetiska uppgifter” definieras som följer i artikel 4 (”Defin...

Läs mer


Inbyggt integritetsskydd – ”privacy by design”

Artikel 23 i Kommissionens förslag till dataskyddsförordning föreskriver att den personuppgiftsansvarige ska, både vid tidpunkten för fastställandet av en behandlingsmetod och vid tidpunkten för själva behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och förfaranden på ett såda...

Läs mer


Veckans förordningsbegrepp: pseudonyma uppgifter

Som en fortsättning på temat ”veckans förordningsbegrepp”, tar vi i detta inlägg upp ytterligare ett nytt begrepp som introducerats i och med framtagandet av en ny dataskyddsförordning. Veckans begrepp är ”pseudonyma uppgifter – pseudonymous data”. Begreppet finns inte med i Kommissionens förslag ti...

Läs mer


Få din åsikt om personlig integritet hörd

Av Christine Storr (Kirchberger) I samband med EU-projektet RESPECT (Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies) genomförs just nu en enkät inom hela EU med syftet att ta reda på medborgarnas åsikter och perspektiv på personlig integritet och övervakning. Res...

Läs mer


PTS genomför granskning av webbplatsers hantering av kakor (cookies)

Den 11 februari 2014 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att den kommer att inleda en granskning av hur ett urval av webbplatser hanterar kakor (cookies). De webbplatser som omfattas är sådana som har ett större antal besökare, såsom webbplatser tillhörande sociala medier, myndigheter och nyhets...

Läs merKommerskollegium presenterar intressant studie om dataöverföringar

Lagom till Data Protection Day förra veckan presenterade Kommerskollegium en intressant studie – ”No Transfer No Trade – the Importance of Cross-Border Data Transfers for Companies Based in Sweden”. Som rubriken antyder handlar studien just om vikten av dataöverföringar för en fungerande handel. Ell...

Läs mer


Right to be forgotten – rätten att bli bortglömd # 2

Av Christine Storr (Kirchberger) Förra veckan publicerades del 1 av detta inlägg som handlar om en av grundtankarna med KOM-förslaget till en ny dataskyddsförordning, “rätten att bli bortglömd” – right to be forgotten. I del 1 fokuserade jag på att beskriva själva grundidén och lagregleringen. I det...

Läs mer


Data Protection Day 2014

Idag, den 28 januari, är det Data Protection Day – ”Dataskyddsdagen”. Att dagen infaller detta datum grundar sig i att Europarådets Dataskyddskonvention antogs just den 28 januari 1981 – det var också Europarådet som utnämnde dagen till Data Protection Day. Från början var dagen ett pedagogiskt init...

Läs mer


Right to be forgotten – rätten att bli bortglömd # 1

Av Christine Storr (Kirchberger) En av grundtankarna med KOM-förslaget till en ny dataskyddsförordning är “rätten att bli bortglömd” – right to be forgotten. Rätten nämns uttryckligen i Artikel 17 i förslaget och i skälen 53–55. Vad betyder egentligen denna rätt och hur enkelt kan rätten implementer...

Läs merChristine Kirchberger intervjuas i SvD om dataskyddsförordningen

I en artikel publicerad på SvD Näringsliv igår intervjuas Christine om förslaget till ny dataskyddsförordning. Mer intressant läsning om bland annat den lobbyism som vi nämnde i fredagens inlägg och som bedrivs i anledning av förslaget, samt vilken betydelse en förordning skulle få ur ett svenskt pe...

Läs mer