Delphi Tech Blog

Juridiska nyheter och uppdateringar inom teknikvärlden

Välkommen till Delphi Tech Blog! Här delar vi med oss av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer. Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.


 


Kapprustningen inom AI och lagstiftningsarbetet

Den senaste utvecklingen inom AI Det senaste halvåret har AI-tjänster fått stor uppmärksamhet och genererat många rubriker. Några tjänster som har uppmärksammats särskilt mycket är så kallade generativa AI-modeller, det vill säga teknik som använder sig av maskininlärning för att producera bland ann...

Läs mer


Nytt avtal mellan EU och USA för att öka användningen av AI

Den 27 januari 2023 tillkännagav EU och USA att de har skrivit under ett gemensamt avtal om att påskynda och öka användningen av AI i syfte att främja det allmännas bästa. Avtalet undertecknades inom ramen för handels- och teknikrådet mellan EU och USA (TTC), en permanent plattform för transatlantis...

Läs mer


Digital Markets Act publicerat i EU:s officiella tidning

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades den 12 oktober 2022 i EU:s officiella tidning. DMA träder ikraft den 1 november 2022. Den officiella versionen av DMA går att läsa här. Delphi återkommer med en mer djupgående artikel om DMA i samband med att DMA träder ikraft.

Läs merRisk för diskriminering vid användandet av AI

I takt med den tekniska utvecklingen och det ökade användandet av artificiell intelligens (”AI”), har det förts diskussioner om hur användning av AI-teknik riskerar att leda till diskriminering. I december 2021 släpptes en FN-rapport om hur AI-teknik särskilt påverkar personer med funktionsnedsättni...

Läs mer


Statistik om IMY:s tillsyn under 2021

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) berättar i årsredovisningen för 2021 om sitt tillsynsarbete under det gångna året och om myndighetens övergripande strategi. Det framgår bl.a. att tillsynsverksamheten huvudsakligen baseras på klagomål från enskilda och i mindre utsträckning på IMY:s egna initiativ...

Läs mer


Nytt förslag till europeisk Data Act

Den 23 februari 2022 publicerade EU-kommissionen förslaget till EU:s Data Act. Förslaget är en del av EU-kommissionens datastrategi och syftet med förslaget är att säkerställa en rättvis värdeallokering av data mellan olika aktörer, samt att främja tillgång till och användning av data. Att säkerstäl...

Läs merHistoriskt förslag till AI-lagstiftning från EU-kommissionen

EU-kommissionen offentliggjorde igår den 21 april 2021 ett lagförslag till en förordning som för första gången specifikt tar sikte på artificiell intelligens (AI). Förslaget har varit omdiskuterat långt innan det offentliggjordes och det har spekulerats mycket om vad det kommer att innehålla. På Del...

Läs mer
”AI-agendan för Sverige” lanseras

Det statliga forskningsinstitutet RISE presenterade den 23 februari 2021 ett förslag till en ny AI-agenda för Sverige. Agendan har framarbetats av ett 50-tal representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn med syftet att accelerera de positiva effekterna av användning av artifi...

Läs mer