Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


CLOUD Act och röjande-begreppet enligt OSL

CLOUD Act innebär att brottsbekämpande myndigheter i USA har rätt att kräva tillgång till data som vissa leverantörer av bl.a. molntjänster har tillgång till, oavsett vem som ”äger” datan och utan geografiska begränsningar. De grundläggande förutsättningarna för CLOUD Acts tillämplighet är att det f...

Läs merNytt utkast till e-Privacy-förordning från Kroatien

Kroatien är för närvarande det medlemsland som innehar ordförandeklubban i EU-rådet och har inom ramen för ordförandeskapet lanserat ett reviderat utkast till e-Privacy-förordning. Det nya förslaget innehåller vad man nog får kalla smått radikala nyheter. ”Berättigat intresse” introduceras nämligen...

Läs mer


AI och fintech – några legala aspekter

Nyligen arrangerades Sthlm Fintech Week, där Delphi närvarade. Under veckan diskuterades flera intressanta ämnen, däribland hur AI-teknik kan användas inom fintechbranschen. Det är därför av intresse att kort redogöra för några frågor som fintechbolag bör tänka på när de använder sig av AI-system i...

Läs mer


e-Privacy-förordningen (EPR) alltmer avlägsen

EPR är en uppgradering av befintlig EU-lagstiftning på området (e-Privacy-direktivet 2002/58/EG) och kommer bland mycket annat reglera användningen av cookies och frågor om integritet av stor betydelse för telekomsektorn. I ett blogginlägg från september 2019 skrev vi om att Finland lagt fram ett ny...

Läs mer


Nyheter om personsöktjänster och GDPR

En omdiskuterad fråga sedan dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft har varit den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för så kallade personsöktjänster, dvs hemsidor som masspublicerar information om privatpersoner. Datainspektionen har nyligen tittat närmare på dessa frågeställningar g...

Läs mer


Generaladvokatens förslag till avgörande i Schrems II-målet

Den 19 december 2019 meddelade generaladvokaten sitt förslag till avgörande i mål c-311/18 (Schrems II). I yttrandet ger generaladvokaten sin syn på giltigheten av EU-kommissionens beslut 2010/87/EU om s.k. standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land. Generaladvokaten...

Läs merPersonuppgiftsincidenter – vad har hänt?

Personuppgiftsincidenter får allt mer uppmärksamhet i media, både i Sverige och runt om i Europa. Datainspektionen publicerade i dagarna en rapport om anmälda personuppgiftsincidenter mellan perioden januari och september i år. Rapporten visar en påtaglig ökning i anmälda incidenter under de första...

Läs mer