AI as a Service.

Många företag har behov av att utveckla AI-tjänster för att kunna vidareutveckla sin verksamhet och få en konkurrensfördel gentemot branschkollegor. Men alla har inte möjlighet att utveckla artificiell intelligens på egen hand då det kräver tid, tekniska resurser och tillgång till stora mängder data.

Molntjänster som bygger på tillhandahållande av AI-teknik på distans över internet – AIaaS – blir därför allt vanligare. AIaaS-tjänster kan bli mycket lyckade om de används på rätt sätt, men det är viktigt att ha bra avtal och att vara medveten om de risker och fallgropar som finns.

Delphi erbjuder följande tjänst:

AIaaS check
I steg 1 gör Delphi en genomgång av villkoren i AIaaS-avtalet och bedömer det utifrån en riskanalys i tre nivåer. Resultatet är en rapport i form av ”trafikljus” med rekommendationer om vilka ändringar som bör göras.

I steg 2 hjälper vi er att se till att avtalet är compliant, bland annat genom att medverka i avtalsförhandlingar med leverantören.

Prismodell
Tjänsten för steg 1 tillhandahålls till ett fast pris. För steg 2 görs en bedömning av lämplig prismodell beroende på insatsbehov.

Välkommen att kontakta någon av Delphis experter inom området för mer information om våra tjänster.

Specialister inom området

Henrik Bengtsson

Partner / Advokat

Stockholm

Henrik Bengtsson

Johan Hübner

Partner / Advokat

Stockholm

Johan Hübner

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg

Peter Nordbeck

Partner / Advokat

Stockholm

Peter Nordbeck

Johan Engdahl

Partner / Advokat

Göteborg

Johan Engdahl

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Christoffer Mangelus

Partner / Advokat / Notarius Publicus

Göteborg

Christoffer Mangelus

Jens Kinnander

Partner / Advokat

Malmö

Jens Kinnander

Kent Sangmyr

Partner / Advokat

Malmö

Kent Sangmyr

Christopher Bona

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Christopher Bona

Maria Winckler

Specialist Counsel / Advokat

Göteborg

Maria Winckler

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

John Neway Herrman

Senior Associate / Advokat

Stockholm

John Neway Herrman

Adam Odmark

Senior Associate

Stockholm

Adam Odmark

Dahae Roland

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Dahae Roland

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

Helena Abelsson

Senior Associate / Advokat

Linköping / Norrköping

Helena Abelsson