Juridik för artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) har på kort tid revolutionerat vårt samhälle och har beskrivits som lika revolutionerande för vår tid som elektriciteten var när den introducerades och skapar enorma möjligheter för innovation och utveckling.

I takt med att utvecklingen av AI går mycket snabbt har dock en osäkerhet uppstått kring de eventuella regulatoriska krav som finns och hur befintliga lagar ska tillämpas på tekniken.

Delphis medarbetare följer utvecklingen inom AI noggrant och de nya juridiska frågor som uppkommer bland annat gällande ansvar, immateriella rättigheter och personuppgiftsskydd.

Delphi har bland annat bistått unga AI-bolag med rådgivning kring deras verksamhet, tittat på frågor om datadelning i avtal, skyddet för verk skapade av AI och den rättsliga statusen för automatiska beslut.

Vi ser även AI:s potential för att förändra juristrollen och följer noga hur vi kan tillämpa tekniken i vår egen verksamhet, och använder för närvarande AI i samband med att vi bistår klienter med transaktioner.

Delphis medarbetare föreläser regelbundet om AI, både hur tekniken påverkar samhället och juristyrket, och de rättsliga frågor som uppkommer vid användandet av tekniken.