Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Sammanfattning av Rådets möte den 4 december 2014 (del 1 av 2)

Av Christine Storr (Kirchberger) Som en uppföljning till vår sammanfattning av Rådets möte den 4 december följer här en mer utförlig beskrivning av Rådets diskussioner. Som vi berättade diskuterades huvudsakligen två frågor i Rådet: tillämpningen av förordningen på den offentliga sektorn och kapitel...

Läs mer


Tillfällig partiell överenskommelse nådd vid dagens möte i rådet

Som vi rapporterade om igår har det italienska ordförandeskapet haft som mål att nå en tillfällig partiell överenskommelse om den offentliga sektorn (närmare bestämt (artikel 1, 6, (2 -3), 21) och kapitel IX som rör särskilda situationer vid behandling av personuppgifter. Den överenskommelse som nåd...

Läs mer


Imorgon inleds nästa möte om förordningen i Rådet (fortsättning)

Som vi skrev i vår senaste lägesrapport, inleds Rådet för rättsliga och inrikes frågors (RIF-rådets) möte imorgon klockan 10.05. På agendan står bland annat dataskyddsförordningen där målsättningen är ytterligare en tillfällig partiell överenskommelse, denna gång avseende personuppgiftsbehandling so...

Läs mer


Imorgon inleds nästa möte om förordningen i Rådet

Som vi rapporterade om igår har det italienska ordförandeskapet haft som mål att nå en tillfällig partiell överenskommelse om den offentliga sektorn (närmare bestämt (artikel 1, 6, (2 -3), 21) och kapitel IX som rör särskilda situationer vid behandling av personuppgifter. Den överenskommelse som nåd...

Läs mer


Big data – Del 1: ett tekniskt perspektiv

Av Christine Storr (Kirchberger) Vad är Big Data? Trots att big data har blivit ett populärt uttryck de senaste åren, saknar begreppet – liksom begreppet personlig integritet – en entydig definition. Enligt Nationalecyclopedinbetyder big data stora mängder data som kräver speciella metoder för hante...

Läs mer


Amerikansk domstol kräver ut molndata från europeiska servrar, del 3

Som vi tidigare skrivit om här på bloggen pågår en process i amerikansk domstol där Microsoft har ålagts lämna ut ett e-mail som lagrats på en server på Irland (läs första inlägget här och fortsättningen här). Igår bad Irlands dataskyddsminister, Dara Murphy, Kommissionen att inge ett utlåtande i må...

Läs merLägesrapport – när kommer förordningen träda ikraft?

Det korta svaret på frågan hur det går med processen att ta fram en ny dataskyddsförordning är att bollen fortfarande ligger hos Rådet, som måste komma fram till en gemensam ståndpunkt innan de trepartsförhandlingar som brukar kallas trialogen kan hållas mellan Rådet, Kommissionen och Europaparlamen...

Läs merRight to be forgotten – vad, vem, när?

Av Christine Storr (Kirchberger) Efter att vi har gått igenom ”rätten att bli bortglömd” mot bakgrund av förslaget till dataskyddsförordning och Costeja-domen, kan det vara intressant att belysa rättigheten som sådan, från ett mer generellt perspektiv. Vad ska tas bort? Costeja-domen gäller borttagn...

Läs mer