Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


AI och straffrättsligt ansvar – några utgångspunkter

Inledning Att användning av artificiell intelligens (”AI”) kommer ha stor betydelse inom många områden är ett påstående som få skulle säga emot. Med det följer att AI-teknik kommer att utföra uppgifter som historiskt har utförts av människor. Vi har i tidigare inlägg diskuterat det utomobligatoriska...

Läs mer


Datainspektionens arbete i vår

Vad händer hos Datainspektionen? Självklart har även Datainspektionen kommit med utlåtanden kring personuppgiftsbehandling och Covid-19. Men visst känns det skönt att ibland läsa om annat? Dessutom finns det de som hävdar att det t.o.m. är nödvändigt att koppla bort det som händer i världen just nu...

Läs mer

CLOUD Act och röjande-begreppet enligt OSL

CLOUD Act innebär att brottsbekämpande myndigheter i USA har rätt att kräva tillgång till data som vissa leverantörer av bl.a. molntjänster har tillgång till, oavsett vem som ”äger” datan och utan geografiska begränsningar. De grundläggande förutsättningarna för CLOUD Acts tillämplighet är att det f...

Läs mer


Nytt avgörande från HD om edition av handlingar i elektroniskt format

Vad är edition? För att vinna en tvist i en domstol räcker det inte att man faktiskt har rätt, utan man måste också kunna bevisa det man påstår. Frågan om vilken bevisning man kan presentera för domstolen är därför högst central i en sådan process. Förenklat kan sägas att bevisning kan läggas fram g...

Läs merOm och när kan Coronaviruset utgöra force majeure?

Att Coronaviruset[1] vid sidan av dess direkta konsekvenser på människors hälsa även får andra stora konsekvenser på vårt samhälle är något de flesta är eniga om. Omfattningen därav är dock för tidig att kunna uttala sig om och det råder det än så länge stor osäkerhet. Även juridiskt uppstår såväl i...

Läs mer


Nytt utkast till e-Privacy-förordning från Kroatien

Kroatien är för närvarande det medlemsland som innehar ordförandeklubban i EU-rådet och har inom ramen för ordförandeskapet lanserat ett reviderat utkast till e-Privacy-förordning. Det nya förslaget innehåller vad man nog får kalla smått radikala nyheter. ”Berättigat intresse” introduceras nämligen...

Läs mer