Delphi Tech Blog

Delphi Tech BlogPersonuppgiftsincidenter – vad har hänt?

Personuppgiftsincidenter får allt mer uppmärksamhet i media, både i Sverige och runt om i Europa. Datainspektionen publicerade i dagarna en rapport om anmälda personuppgiftsincidenter mellan perioden januari och september i år. Rapporten visar en påtaglig ökning i anmälda incidenter under de första...

Läs merHur kan blockchains underlätta offentliga upphandlingar?

Vi har i tidigare inlägg definierat blockchain-tekniken och nämnt vissa av teknikens möjliga tillämpningsområden respektive förbättringsområden. Generellt sett är blockchains särskilt lämpliga för processer där många parter som ska dela data är involverade, där parterna behöver kontinuerligt uppdate...

Läs mer

Upphovsrätt till AI-genererade verk

Artificiell intelligens (AI) är avancerad och kraftig mjukvara, som används för många tillämpningar i många olika verksamheter. AI kan användas för att generera bilder, video, dans, kod, musik samt andra typer av verk som skyddas upphovsrättsligt – om de skapas av en människa. Det är emellertid okla...

Läs mer


Arbetet med e-Privacy-förordningen (EPR) fortgår

Precis som dataskyddsförordningen (GDPR) är EPR en uppgradering av befintlig EU-lagstiftning på området (e-Privacy-direktivet 2002/58/EG). EPR kan sägas vara ett syskon till GDPR som kommer reglera skyddet av den personliga integriteten i elektronisk kommunikation. EPR är kanske mest känd för att ta...

Läs mer


Europaparlamentet publicerar ny rapport om Blockchain och GDPR

Den 24 juli publicerade Europaparlamentet en studie som undersöker interoperabiliteten mellan blockchain-teknik och GDPR. Detta är en fråga som diskuterats flitigt och som ger upphov till ett antal legala frågeställningar. Principerna som blockchain bygger på beskrivs ofta som mer eller mindre oföre...

Läs mer