Delphi Tech Blog

Delphi Tech BlogNytt avgörande från HD om edition av handlingar i elektroniskt format

Vad är edition? För att vinna en tvist i en domstol räcker det inte att man faktiskt har rätt, utan man måste också kunna bevisa det man påstår. Frågan om vilken bevisning man kan presentera för domstolen är därför högst central i en sådan process. Förenklat kan sägas att bevisning kan läggas fram g...

Läs mer


Om och när kan Coronaviruset utgöra force majeure?

Att Coronaviruset[1] vid sidan av dess direkta konsekvenser på människors hälsa även får andra stora konsekvenser på vårt samhälle är något de flesta är eniga om. Omfattningen därav är dock för tidig att kunna uttala sig om och det råder det än så länge stor osäkerhet. Även juridiskt uppstår såväl i...

Läs mer


Delphi Tech Blog är Sveriges bästa branschblogg inom juridik 2020

Kommunikationsbyrån Navigator utser varje år den bästa bloggen inom ett antal utvalda branscher och i år vann Delphi Tech Blog i kategorin juridik. Juryn består av byråns digitala strateger och copywriters, med lång erfarenhet och kunskap om vad som krävs för att skapa en riktigt intressant och fram...

Läs mer


Hur kan blockchains underlätta offentliga upphandlingar?

Vi har i tidigare inlägg definierat blockchain-tekniken och nämnt vissa av teknikens möjliga tillämpningsområden respektive förbättringsområden. Generellt sett är blockchains särskilt lämpliga för processer där många parter som ska dela data är involverade, där parterna behöver kontinuerligt uppdate...

Läs mer
Arbetet med e-Privacy-förordningen (EPR) fortgår

Precis som dataskyddsförordningen (GDPR) är EPR en uppgradering av befintlig EU-lagstiftning på området (e-Privacy-direktivet 2002/58/EG). EPR kan sägas vara ett syskon till GDPR som kommer reglera skyddet av den personliga integriteten i elektronisk kommunikation. EPR är kanske mest känd för att ta...

Läs mer