Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Sveriges ändrade praxis för svartvita varumärken fyller 1 år

Svensk rätt var under en lång period tämligen unik i det att det svenska skyddet för varumärken registrerade i svartvitt även omfattade varumärket utfört i olika färger. Den svenska synen på det färgmässiga skyddsomfånget av en varumärkesregistrering gick länge emot det konvergensprogram som Europei...

Läs mer


AI och fintech – några legala aspekter

Nyligen arrangerades Sthlm Fintech Week, där Delphi närvarade. Under veckan diskuterades flera intressanta ämnen, däribland hur AI-teknik kan användas inom fintechbranschen. Det är därför av intresse att kort redogöra för några frågor som fintechbolag bör tänka på när de använder sig av AI-system i...

Läs mer


Senaste nytt: Sanktionsavgifter införs vid brott mot konsumentregler

Att brott mot GDPR kan leda till höga sanktionsavgifter har nog ingen missat. Genom EU:s New deal for Consumers blir nu detta verklighet även när e-handelsföretag bryter mot konsumentregler. Sanktioner vid brott mot konsumentregler införs New Deal for Consumers är en del av EU:s satsning och innebär...

Läs mer


e-Privacy-förordningen (EPR) alltmer avlägsen

EPR är en uppgradering av befintlig EU-lagstiftning på området (e-Privacy-direktivet 2002/58/EG) och kommer bland mycket annat reglera användningen av cookies och frågor om integritet av stor betydelse för telekomsektorn. I ett blogginlägg från september 2019 skrev vi om att Finland lagt fram ett ny...

Läs merAI och ansvar – vad är egentligen problemet?

Inledning Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går snabbt framåt och allt fler AI-baserade applikationer och produkter når marknaden. Med detta uppkommer frågorna: vilka regler aktualiseras om ett AI-system orsakar person- eller sakskada, vem kan potentiellt hållas ansvarig för skadan och...

Läs mer


Delphi Tech Blog är Sveriges bästa branschblogg inom juridik 2020

Kommunikationsbyrån Navigator utser varje år den bästa bloggen inom ett antal utvalda branscher och i år vann Delphi Tech Blog i kategorin juridik. Juryn består av byråns digitala strateger och copywriters, med lång erfarenhet och kunskap om vad som krävs för att skapa en riktigt intressant och fram...

Läs mer


Nyheter om personsöktjänster och GDPR

En omdiskuterad fråga sedan dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft har varit den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för så kallade personsöktjänster, dvs hemsidor som masspublicerar information om privatpersoner. Datainspektionen har nyligen tittat närmare på dessa frågeställningar g...

Läs merGeneraladvokatens förslag till avgörande i Schrems II-målet

Den 19 december 2019 meddelade generaladvokaten sitt förslag till avgörande i mål c-311/18 (Schrems II). I yttrandet ger generaladvokaten sin syn på giltigheten av EU-kommissionens beslut 2010/87/EU om s.k. standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land. Generaladvokaten...

Läs mer